Service

Regelbunden service är en förutsättning för att Ditt bilägande ska vara så bekymmersfritt det nu kan vara att ha bil.


Därför rekommenderar vi Dig att ha koll på de serviceintervaller som anges i bilens service- eller instruktionsbok.


Har Din bil några år på nacken och/eller ett antal mil bakom sig tycker vi att det kan vara idé att låta oss titta över den med jämna mellanrum. Ofta är det också bra att kosta på den byte av motorolja och filter lite oftare än vad boken säger. Vår erfarenhet är att det lönar sig i längden.